ELECTRICAL DATA
Nominal Maximum Power at STC (Pmax) - nominalna maksimalna moč fotovoltaičnega modula pri STC
Pmax - P = U x I x cos φ
Optimum Operating Voltage - optimalna napetost fotovoltaičnega modula (Vmp)
Vmp - napetost maksimalne moči (V max peek)
Optimum Operating Current - optimalni tok fotovoltaičnega modula (Imp)
Imp - tok maksimalne moči (I max peek)
Open Circuit Voltage - napetost odprtih sponk (Voc)
Short Circuit Current - tok kratkega stika (Isc)
Operatin Temperature - tempetatura okolja ki še zagotavlja delovanje fotovotaičnega modula
Maximum System Voltage - maksimalna napetost sistema (1000V po IEC) in (600V po UL)
Maximum Series Fuze Rating - maksimaln nazivni tok varovalke
power Tolerance - toleranca nazivne moči