TRISOL | Kadri

FILOZOFIJA

 

Za uspešnimi tehnologijami vedno stojijo kreativni in predani ljudje!

KULTURA PODJETJA

 

Izobraževanje in Osebnostni razvoj

Posamezniki iz našega kolektiva so sodelovali na vrsto uspešnih projektov v pionirskih časih razvoja izdelka ali storitve. So zaslužni za sodelovanje na konferencah, izobraževanjih, treningih in delavnicah. Sodelovali smo na področju elektrotehnike, informatike in okoljske tematike. V teh pionirskih časih prodora Fotovoltaike pa se nameravamo vpisati v zgodovino kot napreden Team strokovnjakov, katerih sledi bodo ostale zapisane v zgodovini. Na robu znanega v Fotovoltaiki, nameravamo postaviti standarde za bodočnost. Obseženo in visoko kvalitetno usposabljanje je pot za doseganje visokih ciljev, ki smo si jih zastavili. Nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje je zahteva naših sodelavcev, ki jim sledimo vsi. Vsak sodeluje na nenehnem usposabljanju sebe, sodelavcev ali zunanjih izvajalcev naših storitev, tako na strani učečega se, kot na strani učitelja. Nenehno izobraževanje tako zajema tehnično, kulturno in organizacijsko izpopolnjevanje. Vsak naš zaposleni ima tako znanja za prevem vloge člana team-a kot tudi vodenje Team-a.


Priznanja in nagrade

Pri nas je tako posameznik kot team vključen v sistem nagrajevanja in priznanj. Imamo čvrsto izdelana merila za nagrajevanje, ki so vključena v organizacijski sistem in vključujejo prepoznavanje in vrednotenje, tako na področju odličnosti osebnosti, vrednot, inovativnosti kot timskega duha. Naše nagrajevanje ni zgolj »Hvala ti«. Je spoštovanje prispevka posameznika na področju skupinskih poslovnih ciljev, ter njihovih prizadevanj v tej smeri.


Razvoj talentov

Vsak dan je za poslovne subjekte pomembneje, da ima pravšnje talente za vodenje podjetja skozi turbolentno poslovno ozračje do poslovnega uspeha. Kot organizacija smo zavezani vlagati večino našega časa in naporov za ponavljajoči se proces iskanje talentov. Našim talentom zagotavljamo razvojne možnosti na vseh ravneh in je povezano z hierarhijo v organizaciji. Imamo izdelan model, kjer nam bodočega Vodjo Teama ali Organizacije določi visoko sposoben kader. Model razvoja kadra je plan dela z talentiranimi posamezniki, njihovi managerji pa so zadolženi da prispevajo inštrukcije in mentorstvo na svojem nivoju.

 

KADRI

 

V TRISOL Inštitutu se primerjamo in vrednotimo z najboljšimi v panogi ali dejavnosti, ter zagotavljamo našim zaposlenim najboljše delovne pogoje, tako da lahko razvijajo in nadgrajujejo svoje talente in sposobnosti.

V kolikor ste se prepoznali v naših zavezah vas prosimo da se nam oglasite preko prijavnega obrazca!