TRISOL | Informatika

INFORMATIKA

Informatika nas povezuje, zaupajmo ji naše misli.

Izraz informatika so v Evropi, skovali iz besed informacija in avtomatika v petdesetih letih 20. stoletja in je prodrla na vsa področja.

Internet je to še pospešil. Je znanost o sistematični obdelavi podatkov s pomočjo računalnikov in se deli na teoretično, praktično, tehniško in poslovno.

Informatika se skoraj vedno prepleta z drugimi znanostmi. Teoretična informatika je temelj ostalim zvrstem in prispeva temeljna odkritja za rešljivost problemov.

Informacijski sistem organizacije:
- ljudje, podatki, metode (software), oprema (hardware), komunikacijska omrežja

NAŠE STORITVE:
 
■ Svetovanje v informatiki
■ Nadzor v informatiki
■ Management kakovosti v informatiki
■ Nabavni management v informatiki
■ Finančni management v informatiki
■ Informatika za inteligentne stavbe
■ Načrtovanje projektov v informatiki
■ Projektno vodenje v informatiki
■ Šolanje in inštruktaža v informatiki
■ Tehnični, ekonomski in finančne študije izvedljivosti v informatiki
■ Raziskave in razvoj na področju informatike