FOTOVOLTAIKA

„Fotoelektrični efekt” ali „Fotoefekt” je odkril francoski fizik Alexandre Becquerel leta 1839. Odkril je, da določeni materiali, ko so izpostavljeni svetlobi ali toploti, sprostijo elektrone in tako ustvarijo enosmerni tok. Polprevodniki, kot je silicij naravni element peska ali proda, delno ustreza temu pogoju. Vsaka modra tanka PV celica je izrezana iz silicijevega ingota. Prvi praktični proizvod je prišel v produkcijo šele v 50-ih, ko je NASA začela uporabljati Fotovoltaične celice za zagotavljanje energetskega napajanja satelitov. Danes so Fotovoltaične celice v široki uporabi po vsem svetu. Imajo izkoristke med 12 in 17 %.

Sonce pošlje na Zemljo 20.000-krat več energije kot jo ljudje potrebujemo.


TEHNOLOGIJANAŠE STORITVE:

■ Raziskave v fotovoltaiki
■ Izračuni fotovoltaike za inteligentne stavbe
■ Management kakovosti v fotovoltaiki
■ Načrtovanje projektov v fotovoltaiki
■ Projektno vodenje v fotovoltaiki
■ Nadzor v fotovoltaiki
■ Svetovanje v fotovoltaiki
■ Šolanje in inštruktaža v fotovoltaiki
■ Nabavni management v fotovoltaiki
■ Tehnični, ekonomski in finančne študije izvedljivosti v fotovoltaiki
■ Finančni management v fotovoltaiki