TRISOL | Elektroenergetika

ELEKTROENERGETIKA

Zakon o ohranitvi energije govori: Energija ne nastane iz nič in ne izgine v nič, lahko se spremeni iz ene oblike v drugo. je osnova življenja na zemlji.

Glavni vir energije na zemlji je Sonce, v takšni ali drugačni obliki, predvsem akumulirane iz preteklosti.
Poznamo različne oblike energije: električna, toplotna, elektromagnetno sevanje, jedrska.
 

Po industrijski revoluciji se je poraba energije na prebivalca v industrijsko razvitih državah povečala za 10-krat.


NAŠE STORITVE:
 

■ Raziskave v elektroenergetiki
■ Izračuni energetskih bilanc za pasivne in inteligentne stavbe
■ Svetovanje v elektroenergetiki
■ Management kakovosti v elektroenergetiki
■ Finančni management v elektroenergetiki
■ Nabavni management v elektroenergetiki
■ Načrtovanje projektov v elektroenergetiki
■ Projektno vodenje v elektroenergetiki
■ Nadzor projektov v elektroenergetiki
■ Tehnični, ekonomski in finančne študije izvedljivosti v elektroenergetiki
■ Šolanje in inštruktaža v elektroenergetiki