TRISOL | Ekologija

EKOLOGIJA

 

Ekologija je naša zaveza, sledimo ji z vsem srcem!

Ekologija je veda o okoljskih sistemih ali ekonomija narave. Okoljski ponavadi pomeni v sozvočju z naravo. Sistemi pa ponavadi pomeni v razmerju z, oziroma kako so deli v sistemu v interakciji. Sistemska ekologij proučuje kompleksno sorazmerje med naravnimi sistemi, človekom in njeno funkcionalnostjo.

Eneregetika in okolje

Zemljina atmosfera ima podobno vlogo in pomen za življenje na njej kot stekleni rastlinjak ali topla greda. Ozračje prepušča toploto, ki jo seva sonce, in zadrži večji del toplote, ki jo seva Zemlja. Na ta način se ohranja temperatura na površini v takšnem območju, ki je primeren za življenje. K učinku tople grede največ prispevajo ogljikov dioksid (CO2), vodna para, metan in nekateri drugi plini. Pri zgorevanju fosilnih goriv nastaja ogljikov dioksid, ki se nabira v ozračju poleg naravno prisotnega CO2. Zaradi povečevanja njegove koncentracije ozračje zadrži več toplote in povprečna temperatura površja raste.

Vzrok podnebnih sprememb je povečevanje količine toplogrednih plinov v ozračju.
Med njimi je na pomembnem mestu ogljikov dioksid (CO2), ki nastaja tudi pri proizvodnji električne energije v klasičnih termoelektrarnah na premog, plin in nafto. Zmanjševanje teh izpustov je postala pomembna stalnica sodobne evropske energetske politike. »V enem samem letu porabi človeštvo toliko fosilnih goriv, kot jih je nastalo v minjonih let« (Atlas of the Enviroment).

NAŠE STORITVE:
 
■ Green building design - Svetovanje
■ Green building design - izračuni energetske bilance
■ Finančni management v ekologiji
■ Svetovanje pri uporabi eko stavb
■ Tehnične študije izvedljivosti v energetiki
■ Načrtovanje projektov na področju energetske ekologije
■ Projektno vodenje na energetskih ekoloških projektih
■ Razvoj naprednih postopkov v ekologiji
■ Šolanje na področju ekološke zavesti